• Kærlighedens samfund – Romantiske utopier i Karin Boyes KALLOCAIN

  Litterær artikel om Karin Boye: Kallocain

  Af Kristine Kold Vestergaard Strandsby

  Med rødder dybt i den verden, der omgiver os, og med en realisme, der gør bogens mareridt til kun alt for nær virkelighed, skildrer Karin Boye med romanen Kallocain fra 1940 det etiske kollaps i et samfund, hvor mennesket mister den sidste ret til privatliv – retten over sine egne tanker.

  Continue Reading

  september 18, 2017 • Litterære artikler • Views: 124

 • Kinas historie er en kafkask fortælling

  Litterær artikel om kinesisk historie og kafkaske motiver i Yu Hua: At leve, udgivet på Forlaget Klim 2015

  Af August Toftgaard Madsen

  Hovedkarakteren Xu Fugui gør sig umage med tilværelsen i Yu Huas At leve, men det er svært i kommunismens Kina, for befolkningen er fjer i luften for magthavernes uforudsigelige kastevinde. Ved at skildre en jævn kinesers oplevelser under Borgerkrigen, Reformperioden og Kulturrevolutionen bliver romanen en modfortælling til den officielle, nationale fortælling som har lidt under censur og fortrængning. Den virkelige historie om Kina i det tyvende århundrede er oftere kafkask end glorværdig, og således rummer At leve adskillige kafkaske motiver.

  Continue Reading

  september 11, 2017 • Litterære artikler • Views: 86

 • Fortællinger fra Norden #1

  Litterær artikel om finsksproget litteraturs begyndelse.

  Af Mia Nikander

  Af alle nordiske lande har Finland den korteste litteraturhistorie. Trods dette har nationen på kort tid opbygget en stærk litterær tradition. I denne artikelrække vil jeg beskæftige mig med finsk litteratur, dens historie og dens kernemotiver. I denne første artikel vil jeg behandle finsk litteraturs tilbliven med baggrund i sprogbevægelser, mythos og nationalidentitet.

  Continue Reading

  september 4, 2017 • Litterære artikler • Views: 75

 • En fold i sprogets sørgedragt

  Litterær artikel om Naja Marie Aidt: har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog

  Af August Toftgaard Madsen

  Carls bog af Naja Marie Aidt er blevet til på den dybeste afgrund af sorg – den er blevet til på tabet af en søn. Det er næsten umuligt at skrive om, men Aidt formår at strække sproget langt ind i sit sørgende sind. Hvad hun finder, kan hun kun gengive i fragmenter. Jeg vil her forsøge at trække et spor på tværs af fragmenterne og vise hvordan sproget for Aidt bliver en lindrende kilde i sorgens fængsel. For sproget kan formidle nærværet til andre mennesker og rumme kritikken af dem som kunne have handlet anderledes. Og sproget kan udtrykke den kærlighed Aidt vil sende efter sin afdøde søn.
  Continue Reading

  maj 22, 2017 • Litterære artikler • Views: 1350

 • Metaforen; æstetisk, praktisk, skør

  Litterær artikel om metaforens mange funktioner i litteraturen

  Af Sophie Dolmer

  Metaforen er en gammel ven. Vi kender den fra de romantiske digte, hvor kvinden er en nyudsprungen rose og træer kan ånde med inspirationens friske brise. Men metaforen kan meget mere end det; den kan æstetisere indvoldene på en hest, huske mennesket på sin egen eksistens og skabe den afgørende sammenhæng i en tekst. En sammenhæng, der er så grundlæggende for vores måde at tænke på, at vi netop ikke tænker over den. Hermed en lille indføring i bare tre sider af den mangefarvede, multifunktionelle metafor, og hvordan den tager sig ud i  værket Kongens fald.

  Continue Reading

  maj 8, 2017 • artikler, Litterære artikler • Views: 206