Forskønnede øjeblikke i nyt omslag

Forskønnede øjeblikke i nyt omslag

Forskønnede øjeblikke i nyt omslag

Anmeldelse af Emil Aarestrup: Erotiske Situationer, udgivet på Forlaget Gladiator d. 23. Februar 2017

Anmeldt af Thomas L. Alvarez

Foto: Bogens omslag / forlagetgladiator.dk

I 1838 udkom dét, der skulle blive Emil Aarestrups eneste udgivelse; samlingen Digte. Forlaget Gladiator har nu genudgivet digtsamlingens afsluttende cyklus, der består af 51 digte. Digtcyklussen hedder Erotiske Situationer og er et bevis på Emil Aarestrups evne til at sætte tiden i bero og åbne op for øjeblikket med sit forskønnende sprog.

Forlaget Gladiator har ambitiøst sat sig for at bryde med den gængse opfattelse af, hvad der er de vigtigste værker i den danske litteraturhistorie, og fremhæve de værker, der ofte bliver glemt, når den danske litteratur skal kanoniseres. Projektets deraf skabte Sandalserien, hvor mange af værkerne blandt andet er skrevet af kvinder, er et forsøg på at gøre op med folkeskolens, gymnasiets og universiteternes umangfoldige, skønlitterære pensum. I den sammenhæng er Emil Aarestrups Erotiske Situationer blevet forsøgt kanoniseret blandt andre mere eller mindre oversete forfattere og forfatterinder.

Momentarisk erotik og punktvis epik

Digtsamlingen hedder Erotiske Situationer, og det er netop, hvad digtene er. Hvert digt er et øjeblik indkapslet i ord, der udfolder de momentære følelser og handlinger, hvad enten det er i en situation ”På Bjerget”, ”I En Landsbykirke”, ”I Blæsten” eller ”På Sneen”.

Man kan også anskue digtsamlingen som en art versnovelle, hvor alle digtene kan læses i sammenhæng som en fortælling, der spænder over forholdet mellem to elskende; først de spæde tilnærmelser ved forførelsen af den borgerlige pige, dernæst kærlighedens totale hengivelse og til sidst pigens endelige død.

Digtet ”Ved huset” iscenesættes allerede med titlen og i de første strofer. Denne iscenesættelse sker over meget få ord, hvorefter det flygtige øjeblik fastfryses og udpensles i et forskønnende sprog. Digtet består kun af to strofer, men formår at indeholde både iscenesættelsen i første strofe: ”Jeg stod – Gud veed hvor længe – // Hældet mod Husets Pille; // Kun Aftenstjernen lyste, // Og det blev mørkt og silde.”, og dernæst en udpenslende beskrivelse af den euforiske tilstand, hvori jeget befinder sig: ”Men fra Balkonen trængte // – Igennem Blomstervrimlen – // Smeltende Accorder, // Som om de kom fra himlen.”

Digtcyklussen sluttes af med det bedrøveligt smukke digt med den sigende titel ”Det Sidste”. Her ligger pigen på sit dødsleje, hvor hun forlader sin elsker for bestandigt. Digtet afsluttes ved igen at indkapsle det sidste flygtige øjeblik i kærlighedsfortællingen, der samtidig rundes af:

”Jeg hører kun til Jorden –// Til himlen hører Du –// Dø derfor ikke, Engel,// O dø blot ikke nu!”// Men Øinene stod stille// Med deres store Blik –// Og dødens dybe Taushed// Var alt det Svar, jeg fik”

En bemærkelsesværdig sammenhæng

Det er bemærkelsesværdigt, at forlaget Gladiator har valgt at udgive Emil Aarestrups Erotiske Situationer under Sandalseriens faner for oversete forfattere og deres værker. For nok er det en velfortjent genudgivelse, men selvom Aarestrup ikke er blevet inkluderet i nogen af de kulturkanoner, som de danske regeringer glæder sig over at udgive, så er Aarestrups digte netop en fast del af pensum i landets skoler og gymnasier. Samtidig er han velrepræsenteret i de mange litteraturhistorier, der søger at danne overblik over den danske litteraturskat.

Trods den manglende anerkendelse i sin samtid blev Aarestrup, få år efter sin død, af Georg Brandes anerkendt som en stor dansk digter, og er det stadig i dag. Og selvom Aarestrup drev et meget privat forfatterskab, har han haft stor indvirkning på dansk litteratur, både med sine oversættelser, som overgangsfigur mellem romantik og naturalisme, og ikke mindst hans virtuose versbehandling, der har givet den karakteristiske metrik fra Erotiske Situationer navnet ”Aarestrup-strofen”.

Genudgivelsen af Aarestrups Digte må siges at være velfortjent, om det så er som en del af Sandalserien, eller ej.