Kærlighed i klassesamfundet

Kærlighed i klassesamfundet

Kærlighed i klassesamfundet

Anmeldelse af Kristian Bang Foss: Frank vender hjem, udgivet på Gyldendal d. 6. september 2019

Anmeldt af Danielle Birkkjær

Foto: Danielle Birkkjær

Kristian Bang Foss undersøger i sin nye roman Frank vender hjem spørgsmålet om klasseinddelingen af det danske samfund. Gennem en sjov og forunderlig fortælling med et veltegnet karaktergalleri, formår han at belyse en problemstilling, der måske ellers er gået i glemmebogen.

Klasse er noget, vi i Danmark ikke kan lide at tale om. Som et af de mest lige samfund i hele verden er mange af den opfattelse, at klasse er noget, der eksisterede før i tiden, og som vi nu har bevæget os væk fra. Det kan da også være svært at tale om, da mange af de gnidninger, der kan opstå mellem sociale klasser, ofte kommer til udtryk som udefinerbare følelser, eller som en oplevelse af at have overtrådt en social regel, man ikke vidste eksisterede. Kristian Bang Foss forsøger i sin nye roman Frank vender hjem præcis at beskrive disse følelser, der ofte efterlades usagte. Romanen handler om mønsterbryderen Frank, der som den første i sin familie får sig en universitetsuddannelse. Med en alkoholiseret mor og en far, der aldrig var hjemme, lå det ellers ikke i kortene, og selvom Frank gennemfører uddannelsen, har han altid en fornemmelse af ikke at passe ind. På studiet møder han pigen Thea, der kommer fra en mere velhavende familie, og resten af romanen udspiller sig i den spænding, der opstår, når to personer fra forskellige klassebaggrunde danner par. For er kærlighed stærkere end socialt ophav?

Romanen består af to dele. I første halvdel præsenteres vi for alle karaktererne og får hele deres forhistorie fortalt, hvor der så i anden halvdel introduceres et længerevarende plot. I første halvdel læser man ikke blot om Frank og Thea, men også om hver af deres forældre og hvordan de mødtes, og i Theas tilfælde, forhistorien for hver person i hendes store familie. Kristian Bang Foss har et godt øje for, hvordan ens familiehistorie former hvem man er som person. Han beskriver flot hvordan, selvom både Frank og Thea går på samme uddannelse, at Frank er bagud på point netop på grund af sin opvækst. Samtidig har Foss et næsten encyklopædisk overblik over dagens Danmark, og det spredte blik gør det muligt for ham at beskrive en bred del af befolkning. Klasse kan spille ind på mange forskellige måder i forskellige menneskers liv, og det brede karaktergalleri er med til at nuancere billede af de forskellige klassesammensætninger, så det ikke bliver så sort/hvidt, som man kunne frygte. På trods af risikoen for, at de forskellige karakterer ville miste dybde med så stort et karaktergalleri, fremstår karakterne flerdimensionelle, og læserens sympati fordeles ligeligt imellem dem, i stedet for blot samles hos Frank.

Dette kan måske få romanen til at lyde som en tung gennemgang af forskellige sociale klasser, og som et stykke hjemmearbejde man læser af pligt i stedet for af lyst. Men romanen er også humoristisk, til tider grænsende til det syrede. Små begivenheder – som når Franks farmor til en bisættelse, for at holde to minutters stilhed, sætter et æggeur, der tikker igennem hele seancen – er med til at give romanen en speciel tekstur og gøre verdenen mere troværdig i sin usædvanlighed.

Alligevel står jeg tilbage efter romanens afslutning med en noget flad fornemmelse. Alle de fine miljø- og karakterskildringer, og de mange humoristiske indslag, kan ikke afveje for romanens sidste halvdel, hvor der – uden at gå for meget i detaljer – introduceres en konflikt, der føles uberettiget. Romanens centrale spørgsmål er, om kærlighed er muligt mellem mennesker fra forskellige klasser. Men i stedet for at lade denne mulige konflikt spille sig selv ud, sker der i romanens anden halvdel en usædvanlig begivenhed, som bliver en slags katalysator for denne konflikt. Det virker simpelthen for letkøbt fra forfatterens side, og det tager mig som læser ud af fortællingen. Selvom den sidste halvdel mudrer bogens budskab om klasse, er romanen stadig interessant for det karaktergalleri den opstiller, og den er en vigtig påmindelse om, at klasse ikke er noget, der kun eksisterede i gamle dage, men at det stadig er en faktor i dagens Danmark.