Psykologens selvhjælpsbog

Psykologens selvhjælpsbog

Psykologens selvhjælpsbog

Anmeldelse af Marie Brixtofte: Bolsjefilosofi og andre leveråd, udgivet på Gyldendal d. 18. september 2020

Anmeldt af Simone Eriksen

Foto: Simone Eriksen

Marie Brixtofte, som voksede op med en far, der var alkoholiker, er uddannet psykolog og arbejder med børn, der ligesom hende selv er vokset op i et dysfunktionelt hjem. Bolsjefilosofi og andre leverådmed undertitlen ”når det, vi lærte som børn, spænder ben for os som voksne” er hendes bud på en selvhjælpsbog til, hvordan vi som mennesker skal bruge det, som er pakket ned i vores rygsække til at overleve.

Vi kommer alle fra forskellige baggrunde, og det er derfor også naturligt, at vi alle handler forskelligt i forskellige situationer, og det er netop det, som Brixtofte gerne vil have sin læser til at forstå. Både på bogens bagside og i forordet lægger Brixtofte fundamentet for, hvordan denne bog skal læses:

”Forestil dig livet således: Vi er alle deltagere i ’Alene i vildmarken’. Nu er vi sat af ved bredden, og båden er sejlet væk. Vi har alle en rygsæk med, som ikke er pakket af os selv. Inden længe vil alle åbne rygsækken. Nogle finder et fiskenet og en presenning til et shelter. Andre kigger ned i rygsækken og finder en masse ting, som umiddelbart virker ubrugelige til turen. Fælles for alle deltagere er, at man ikke får nogen anden rygsæk; man må bruge de ting, som er i den.”

Redskaber

Der er ingen tvivl om, at Brixtofte har tiltænkt denne bog til et bestemt publikum, nemlig alle dem der netop er vokset op i et dysfunktionelt hjem. Det gør, at dem, der ikke kommer med hård barndom i rygsækken, måske vil føle sig lidt ekskluderet fra det fællesskab, som Brixtofte skaber i sin bog. Bolsjefilosofi og andre leverådrummer meget potentiale, men det kræver muligvis mere af nogle frem for andre at finde det og bruge det i deres eget liv. Med det sagt, så oplever alle mennesker modgang på et tidspunkt i deres liv men vi vil alle blive udsat for forskellige grader af modgang på forskellige tidspunkter, og denne bog kommer med en række redskaber til, hvordan man håndterer former for modgang som dårlig samvittighed, lavt selvværd, ensomhed, angst og sorg. Bogen fungerer som et opslagsværk, da man slår op under det område, som man finder relevant for en selv. Man kan fx slå op under ”følelsesløget”, som er meget interessant. Helt enkelt går det ud på, at vi alle rummer fire grundfølelser: vrede, intimitet, sorg og glæde, og disse følelser er beskyttet af to lag: det sociale lag (sådan som vi snakker om vores følelser til venner og familie) og høflighedslaget (sådan som vi snakker om følelser til folk vi ikke kender, fx damen foran os i køen i supermarkedet). Det er derfor vigtigt, at man hele tiden er i kontakt med de fire grundfølelser, men der kan opstå et beskyttelseslag, hvis man enten ikke har lært eller ikke tør være i kontakt med en eller flere af følelserne. Dette kan komme til udtryk i bl.a. depression, spiseforstyrrelser og misbrug. Brixtofte formår at gøre sine redskaber håndgribelige for sine læsere, og får det til at give mening, da man nærmest føler, at hun sidder ved siden af og guider en.

Hvad kan man bruge den til?

Der er efterhånden blevet udgivet den ene selvhjælpsbog efter den anden omkring forskellige problemer, som vi mennesker går og kæmper med, så hvordan adskiller Bolsjefilosofi og andre leveråd sig fra de andre? Brixtofte har gjort et godt stykke arbejde, da hun virkelig formår at gøre det klart og tydeligt, hvad hun mener, og hun er på mange måder til stede i selve bogen, hvilket skaber en særlig kontakt imellem læser og Brixtofte. Bolsjefilosofi og andre leveråd giver en masse gode redskaber, som de fleste kan bruge på et eller andet tidspunkt, men man kan også mærke, at dem den er tiltænkt sidder på forreste række og ”de andre” udfylder de bagerste rækker. Når det er sagt, så fortjener de, der kæmper lidt mere end andre, også at få den opmærksomhed, og føle, at denne bog er skrevet til dem, men dermed ikke sagt, at andre ikke kan få glæde af den. Man skal derfor gå til den med et åbent sind, og tag de redskaber, som man selv kan bruge, for der helt sikkert noget for alle.