Sætningen er sand mellem mine fingre

Sætningen er sand mellem mine fingre

Sætningen er sand mellem mine fingre

Anbefaling af Tone Hødnebø: Nytte og utførte gjerninger, udgivet på Kolon Forlag d. 14. november 2016

Anbefalet af Anna Rosenkrands Uldall

Foto: Bogens omslag / kolonforlag.no

En sætning kan forandre sig, en sætning kan ændre betydning, en sætning er organisk. Dette er budskabet i norske Tone Hødnebøs nye digtsamling, hvor den foranderlige sætning står i kontrast til det mekaniske, talstyrede samfund. Igen og igen afsøges sætningens rolle, både internt i den 76 siders lange samling af digte, men også eksternt i det samfund, som den henvender sig til.

Tone Hødnebøs digtsamling Nytte og utførte gjerninger tager afsæt i en personlig fortælling: ”Jeg var åtte og begynte å skrive./ Jeg visste ikke hva et dikt var,/ eller hva som var sant eller ikke”, men bevæger sig herefter mod et mere generelt og alsidigt plan, hvor naturen som noget organisk konstant bliver sat i sammenhæng med noget uorganisk, noget mekanisk. Især er dette digt fra digtsamlingens første del bjergtagende:

”Biene surrer og surrer i hagen,/ bladene folder seg ut, treet blir grønnere// og klorofyllet spres/ akkurat som et broderi// blekner etter årstidene/ mens blomstene gror// og visner igjen/ langt inn i framtiden.”

Den menneskelige forgængelighed og det uundgåelige forfald bliver her beskrevet på en utrolig smuk og yndefuld måde. Bladets struktur skaber associationer til et menneskeskabt broderi, der også før eller siden vil blegne og forgå. Men modsat broderiet, vil træets grene igen få nye bladknopper til foråret.

Første del af Nytte og utførte gjerninger er i det hele taget særdeles sansende og har naturen, tiden og det foranderlige som sit omdrejningspunkt. Digtsamlingens anden del skiller sig ud fra den foregående; sansninger fra første del bliver her sat ind i en naturvidenskabelig og systematisk model, men stadig har sætningens rolle en vigtig placering:

”Euklids 5. aksiom, også kalt parallell-postulatet,/ har som følge at én bestemt setning/ kan være sann i én teori, og falsk i en annen.”

Digtsamlingen bevæger sig således hele tiden frem og tilbage mellem modsætninger: det materialistiske over for naturen, det organiske over for det uorganiske, sætninger over for tal. Alle modsætninger omfavnes på én og samme tid netop fordi sproget, ifølge digtsamlingens poetik, er foranderligt.

 

Den organiske sætning

At sproget ikke er låst fast i én bestemt position understreges i digtsamlingens tredje del. Denne del har form af en epilog, idet nummeringen af digtene er nedtællende (altså har første digt i denne del titlen ”17”, mens næste digt har titlen ”16” og så videre). Der sker noget virkeligt interessant rent sprogmæssigt i denne afsluttende del. Måske lægger man ikke mærke til forandringen, før man er dykket en smule ned i indholdet. Men så fremstår det tydeligt.

Digtene fra første del er nemlig blevet disintegreret og fremtræder som gendigtninger i tredje del. Hvad der menes med, at sætning kan have to parallelle betydninger på én gang, bliver dermed tydeliggjort. Digtet jeg tidligere har citeret kommer til syne i en ny form:

”[…] Jeg leter etter en setning/ mens blomstene gror og visner igjen/ i takt med årstidene/ akkurat som et broderi./ Bladene folder seg ut, klorofyllet spres,/ treet blir grønnere./ Biene surrer og surrer i hagen.”

I deres grundform har sætningerne ikke ændret sig, men deres placering internt i digtet har. Dermed ændrer digtets betydning sig fra at handle om det uundgåelige menneskelige forfald til at handle om menneskets placering i naturen. Denne organiske sammenhæng mellem digtsamlingens første og anden del gør Nytte og utførte gjerninger til en helt særlig læseoplevelse, der fortryller sin læser med sansninger fyldt med modsætninger.