Tag Emilie Kellberg

Er tv-serien den nye roman?

Essay af Emilie Kellberg

Foto: commons.wikimedia.org (redigeret af Mia Nikander)

The Wire. Mad Men. Breaking Bad. Game of Thrones. House of Cards. True Detective. Herhjemme Forbrydelsen, Borgen, Broen og nu senest Bedrag. Det er ved at være alment accepteret, at tv-serien igennem de senere år har fornyet sin form med originalt kvalitetsfjernsyn til følge. Denne originalitet udfordres imidlertid af en række kritikere og forskere, som i nyere tv-seriers fortælleform genkender romangenren og derfor påtænker et litterært slægtskab – en umiddelbart uskyldig proposition, der dog har vist sig at afføde meget forskellige og følelsesladede reaktioner. Det er tilsyneladende ikke friktionsfrit at sammenligne tv-serien med romanen. Men hvorfor egentlig? Og hvad inspirerer i det hele taget denne ulige sammenligning?

Continue Reading

Method in the madness: Et forsvar for den følelsesladede læsning

Essay af Emilie Kellberg

Foto: commons.wikimedia.org (redigeret af Mia Nikander)

Har en bog nogensinde gjort dig sindssyg?
Det mente min dansklærer åbenbart tilbage i 8. klasse, da han på det kraftigste rådede mig til at slå et smut forbi skolepsykologen, hvis jeg fortsat insisterede på at være på tværs i hans timer. Årsagen til min formodede sindssyge var bogen Supernova af Anders Johansen, hvis læsning netop havde bragt store, frustrerede følelser i røre. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg havde læst eller hvorfor, og jeg krævede svar. Nogen måtte stå til regnskab, og jeg besluttede mig for at gå efter hverken manden eller bogen, men min dansklærer, som i al sin autoritet og påståede ekspertise var den, der havde pålagt os Supernova. Det måtte han jo have haft en god grund til, også selvom jeg ikke kunne se den.

Continue Reading