Littuna-julespecial: En anbefaling

Littuna-julespecial: En anbefaling

Af Rasmus Lund Nielsen

Littuna anbefaler to bøger til juledagene: Natten der kommer (2013) og Vi ses igen i næste drøm (2014), begge af forfatteren Carl-Henning Wijmark og udgivet på forlaget MØLLER.

Et par indledende overvejelser

Der er måske enkelte, der kan nikke genkendende til den lidt melankolsk følelse, som opstår i juledagene, efter at den egentlige fest er afsluttet – efter at det glade budskab er fejret på passende vis. Tilbage er for de fleste kun julefrokoster med familien, som er hyggelige, men som ofte også bliver en påmindelse om, at det kommer til at tage tid, inden man igen kan sætte pris på den nok lidt for mægtige julemad. Følelsen kan sammenfattes som en tristesse og som en konsekvens af, at man ikke bare er overmæt, men i det hele taget, overstimuleret.

Bedre bliver det heller ikke af, at mange af Littunas læsere sikkert har lagt eksamensbøgerne på hylden – utvivlsomt med gode intentioner om at genoptage forberedelserne til eksamenerne i januar, så snart maden er væk og det sidste julelys pustet ud. Men kroppen føles tung, humøret nedtrykt og vejen fra sofaen til skrivebordsstolen noget nær umulig. Pladsbyttet virker urimeligt især for fordøjelsens skyld. Derfor anbefaler vi på Littuna.nu, at du – hvis det ikke er alt for kritisk med julefrokostaftaler og eksamener – ser bort fra studierne i bare et par dage og bliver i sofaen; at du slår mave og læser to gode bøger, som skaber rum for eftertænksomhed og den langsommelighed, som julens overstimuli kræver, men kun sjældent giver plads til. På den korte bane er det en tjeneste for krop og humør – på den lange nok også for eksamensresultaterne.

Littuna.nu anbefaler

Vi anbefaler, at du læser to korte bøger af den samme forfatter: Carl-Henning Wijmarks Natten der kommer og Vi ses igen i næste drøm. Den første handler om den tidligere skuespiller Hasse, der ligger på hospitalet og venter på at dø. Han er ikke resigneret; tværtimod fastholder han en lyst til livet til det sidste – helt modsat af, hvad hospitalet forventer af ham. Han gør sin egen terminaltilstand til liv og ikke mindst på grund af litteraturen: ”nu læste jeg for livet” (Wijmark 2007: 7).

Den anden handler om universitetslektoren Frank, der falder ind i en drøm, tilbage i tiden – som et andet freudiansk projekt og ikke mindst, fordi han forsøger at forstå sig selv i lyset af sin egen præeksistens – moderens tid som ung, inden hun fik ham: ”En fortid, men ikke alt for fjern; måske var det muligt i denne temmelig nære præeksistens at genfinde spor af sig selv, en forhistorie.” (Wijmark 2014: 62)

Wijmark skriver komprimeret og præcist om livet og døden. Han griber tilbage til eksistentielle spørgsmål med klar orientering i verdenslitteraturen og filosofien. Han skriver overbevisende, formfuldendt og uden berøringsangst om det konkrete liv lige inden døden – det liv, som ellers længe har været gemt væk på terminalafdelinger på hospitaler. Han skriver også med forankring i verdenshistorien og om fortiden som en drøm, som er med til at forklare, hvorfor det blev, som det blev. Start derfor med Natten der kommer og fortsæt derefter med Vi ses igen i næste drøm. Send eventuelt afbud til familie og gode venner og forklar, at der er noget, du skal læse, noget vigtigt, og at du besøger dem i januar efter eksamenerne. Det vil de kunne forstå. Slå benene op og slå mave. God læselyst og rigtig god jul!

Wijmark, Carl-Henning (2013): Natten der kommer. København: MØLLER

Wijmark, Carl-Henning (2014): Vi ses igen i næste drøm. København: MØLLER