Mchangamas politiske og poetiske stemme undersøger, hvad hjem egentlig betyder  

Mchangamas politiske og poetiske stemme undersøger, hvad hjem egentlig betyder  

Mchangamas politiske og poetiske stemme undersøger, hvad hjem egentlig betyder  

Anmeldelse af Moussa Mchangama: Tekster om hjem, udgivet på Politikens Forlag d. 18. januar 2024. 

Anmeldt af Andrea Kløvgård 

Foto af Andrea Kløvgård 

Tekster om hjem består af personlige og politiske tekster, der undersøger, hvad ’hjem’ egentlig vil sige, når normen fortæller, at man ikke passer ind. Gennem egne erfaringer skaber Moussa Mchangama et sprog til alle, der oplever ikke at høre til – han skaber et nyt hjem, hjerteland, for det er tid til at høre til. 

Vi er ikke alene…

”Vi er ikke alene om vores minorisering; vi er mange, der er sat uden for samfundets normer. Mange, som andetgøres, nedgøres, umenneskeliggøres.” 

Mchangama taler for de mange, der er sat uden for samfundets normer. Fra sit eget ståsted inviterer og inkluderer han alle dem, der ikke passer ind, i sit eget sproglige univers. Mchangama tager udgangspunkt i sine egne oplevelser ved at vokse op i Kirke Hyllinge med sin mor og have en far på Comorerne. Tekster om hjem snuser til den essayistiske stil. De personlige fortællinger bliver brudt af mere essayistiske og undersøgende tekster, der stiller skarpt på og kritiserer af behandlingen og opfattelsen af minoritetsgrupper: 

”Vi er ikke alene med at have brugt ord om os selv, der er affødt af had. Nej, vi er mange, der alt for sent i vores liv har fået andre ord for, hvad og hvem vi er.” 

Med få sætninger rammer Mchangama læseren med den hårde og virkelige realitet. Han sætter tingene i perspektiv og er ikke fordømmende, men skriver virkeligheden frem, som han ser og oplever den. Tekster om hjem har meget på hjerte, og man læser helhjertet med i alle dele og budskaber om den hårde virkelighed. Det er i disse dele af værket, at man virkelig fornemmer Mchangama som aktivist og debattør. Sproget og retorikken er direkte og skarp, og han ved lige, hvad der skal siges. Det giver en kraft og energi til værket – det vil virkelig fremad! 

Steder at finde hjem

I værket undersøger Mchangama, hvilken betydning sproget har, fordi vi skaber et hierarki i sproget, der indikerer en magt, som ikke er for alle. Mchangama forsøger at skabe sit eget inkluderende sprog, der også tager udgangspunkt i det, der allerede eksisterer. Et tredje spor i værket er kapitlerne, ”Steder at finde hjem”, hvor Mchangama retter blikket ud mod det sprog og de tekster, der sætter ord på noget af det, han prøver at undersøge – hvad end det gælder racisme, LGBTQ+, ensomhed eller noget helt fjerde. I de steder Mchangama finder hjem, er små tekstuddrag fra Audre Lorde, Caspar Eric og Amina Elmi, bare for at nævne få. Tekster om hjem er en mosaik af forskellige tekster og stemmer, men Mchangama har i den grad også sin egen poetiske stemme:

”Det er derfor, jeg tænker på mit hjem som et hjerteland. Minder er ekkoer, der bor i mit hjerte, men det er mine tanker, der sætter rammerne; det sted, der forbinder mig med andre uden for min lejligheds vægge, uden for mit fødelands grænser. Mit hjerteland er en hybrid, både nord og syd, men mest af alt er det et sted for mennesker, der deler en vision om en verden, der ser markant anderledes ud.” 

Hjerteland bliver et billede på det hjem, Mchangama vil skabe i sit eget og andres liv. Tekster om hjem er et værk, hvor der er rum for alle. Mchangama er en vigtig og rørende stemme, som i den grad bør høres og læses.