Archives januar 2017

Underliggørelsens klarsyn

Essay over digt uden titel af Mikkel Roosevelt Hertz fra tidsskriftet Henfald 1/2016

Af Imone Dahl

Fotograf: Bio af Mijo Sandvej / udstillet i tidsskriftet Henfald 1/2016

Tankerækker, associationer, sansninger; disse tre ord er klassisk inventar i kritikerens ordforråd. De er begreber der dækker over nogle dejligt abstrakte størrelser, og det er måske især derfor, at de nærmest er buzzwords inden for digtanalyser. Poesi kan være svært, fordi det fremstiller en slags underliggørelse af virkeligheden. Dette kan karakteriseres som et klassisk digtergreb, hvor man gennem underliggørelse af nogle helt almindelig fænomener får læseren til at se på verden med nye øjne. Det er netop dette som digterkunsten kan – at åbne folks øjne for alle mærkværdighederne inden for det fuldstændig normale.

Continue Reading

Poetens uendelige utilstrækkelighed

Essay over ”julebrev” af Adam Østergaard fra tidsskriftet henfald 2016

Af Nete Bækgaard Hermansen

Fotograf: Mia Nikander

Poesi er mange ting – det er skrøbeligt, fragmenteret, indholdsmættet og ikke mindst svært at forstå. Det kommer i mange former; det kan rime, det kan fremstå som en sammenhængende tekst eller det kan bestå af ord som synes så tilfældige, at al mening tilsyneladende forsvinder. Digtet ”Julebrev” af Adam Østergaard rummer i sin sproglige og strukturelle diversitet eksempler på alle disse træk.

Continue Reading