Apokalyptisk håbløshed

Apokalyptisk håbløshed

Apokalyptisk håbløshed

Anmeldelse af Victor Boy Lindholm: NO HARD FEELINGS udgivet på forlaget Kronstork d. 31. oktober 2015

Anmeldt af Charlotte Elisabeth Christiansen

Foto: Bogens omslag / kronstork.dk

Victor Boy Lindholm har i efteråret udgivet to nye digtsamlinger. Den ene samling, NO HARD FEELINGS, som er en fortsættelse til værkerne GULD og Drone, sætter fokus på verdens miljømæssige og humane katastrofer, og ikke mindst umuligheden i at løse dem.

NO HARD FEELINGS er Victor Boy Lindholms tredje værk i hans såkaldte hykler-serie, som nu er blevet til en trilogi. I den første samling, Lindholms debut GULD, har digterjeget svært ved at forholde sig til de konflikter og problematikker, der finder sted i verden. Som resultat flygter han fra dem via rejser og forbrug, hvilket netop er medvirkende til at skabe både miljømæssige og menneskelige kriser. I NO HARD FEELINGS erkender digterjeget disse problematikker, og overvældes af håbløshed. Håbløsheden mere end antydes på værkets første side, hvor tematikken slås an med følgende citat:

”hope? nah, ha ha, slow down with the jokin’ shit
so inappropriate, right behind your ears is a what?
look: ta-dah! the sound of you hopelessness”
– run the jewels”

Selvom digterjeget i denne samling demonstrerer en indsigt i verdens tilstand, adresserer digterjeget ligeledes en personlig udfordring i at engagere sig i verdens konflikter; jeget har en manglende passion og motivation for handling, som netop fastholdes af verdens håbløse tilstand: ”jeg tænker på nogle nyheder / så jeg kan stå op / og vide noget / er der ikke nogle store følelser i luften / så jeg kan blive til noget.” Digterjegets indsigt fører til en foragt, som genererer en stigende håbløshed og fornemmelse af, at dommedag nærmer sig.

Udover en pessimistisk håbløshed er dødelighed, naturen og krig centrale tematikker i digtsamlingen. Droner, den nøgne natur og menneskekroppen, såvel den unge som den ældre, bruges som en metafor for klodens og naturens tilstand. I denne symbolik spiller solen en særlig rolle, idet den både er livgivende og ødelæggende. Boy Lindholm beskriver både solen som noget planterne åbner sig for, men også som noget, der træder ind i ’cellernes deling‘ og skaber dødelige sygdomme. Således beskrives naturen som noget, der vender sig mod os, som en konsekvens af menneskets udnyttelse af naturen. Samtidig vender menneskene sig i mod hinanden igennem krigshandlinger, og heri består samlingens apokalyptiske tema. Digtsamlingen rummer en tydelig kritik af menneskets handlinger samt de menneskelige og miljømæssige katastrofer, som de udløser, selvom den ikke leverer nogen bud på løsninger. NO HARD FEELINGS svælger nærmere i håbløsheden med beskrivelser af mareridtsagtige scenarier, og ikke mindst med udsagn som ”[…] og jeg lærer / det vanvittige / i at ville genopbygge verden.”

Fortvivlelsen fremskrives igennem klare og interessante billeder, som til tider er ubehagelige, såsom beskrivelsen af YouTube-videoer med lemlæstede krigsofre. Den velskrevne digtsamling beskriver på rammende og poetisk vis de katastrofer, vi står over, hvilket bestemt gør den værd at læse.

Victor Boy Lindholm foreslår, at digtsamlingen kan læses sammen med soundtracket til filmen Fantastic Four (2015 – link her), hvilket understreger det apokalyptiske og dramatiske ved Lindholms tekster og de billeder, de frembringer.