Litteraturstedet: At sprede ringe i vandet

Litteraturstedet: At sprede ringe i vandet

Litteraturstedet: At sprede ringe i vandet

Essay om overvejelser om dét at skrive om og anmelde litteratur i forbindelse med Littunas udstilling i samarbejde med tidsskriftet Henfald på Litteraturstedet, Åby Bibliotek, Aarhus, fra d. 18. november 2016

Af Charlotte Elisabeth Christiansen

Foto: Tidsskriftet Henfald

På Littuna har vi i den sidste tid ikke blot som sædvanligt beskæftiget os med at producere litterære artikler og anmeldelser af litteratur – vi har også arbejdet på et helt særligt projekt, og resultatet afsløres i slutningen af uge 46. I samarbejde med det nystartede, studenterdrevne tidsskrift Henfald har Littuna udarbejdet en udstilling om det at skrive – både fagligt, kritisk og skønlitterært – på Litteraturstedet på Åby Bibliotek i Aarhus.

Ligesom Littuna beskæftiger Henfald sig med litteraturen. Der er dog flere væsentlige forskelle mellem de to tidsskrifter: Littuna er onlinebaseret, mens Henfald kun udkommer i fysisk form; Littuna har eksisteret i flere år, mens Henfalds første magasin udkom i efteråret. Grundlaget for begge tidsskrifter er kærligheden til litteratur samt et ønske om at formidle og udbrede den, men med to forskellige indgangsvinkler: Henfald udgiver i deres magasin udelukkende skønlitterære tekster suppleret af diverse fotos og tryk, mens vi på Littuna udgiver tekster af mere faglig karakter, som beskæftiger sig med og reflekterer over skønlitterære – og sommetider faglitterære – tekster.

Med litteraturen som et fælles udgangspunkt, er der ikke tale om et overraskende samarbejde, og da vi blev tilbudt at lave en udstilling sammen på Litteraturstedet på Åby Bibliotek var vi derfor ikke længe om at takke ja. Litteraturstedet har efterhånden dannet ramme om op imod flere interessante udstillinger og arrangementer; blandt andet har forfatter og billedkunstner Amalie Smith haft sin egen udstilling, ”Touching the Interface”, der var centreret om såvel hendes litteratur som hendes kunst, og på denne måde kunne Smith præsentere sit værk og arbejde på en ganske unik måde. Vi ønsker også at gøre noget af det samme – at præsentere vores arbejde og introducere Littuna og Henfald som koncepter. Som et mindre tidsskrift er det en forfriskende og spændende mulighed at kunne præsentere sit arbejde et sted, hvor der i høj grad er mulighed for at det bliver set: på biblioteket. Forhåbentligt vil nogle af de mange læseglade og litteraturinteresserede forbipasserende stoppe op, og kaste et blik eller to på udstillingen. I udstillingen forsøger vi i hvert fald at invitere læseren indenfor – det være sig både vores egne læsere og læsere af litteratur generelt.

Den overordnede ramme for udstillingen er ikke blot litteraturen i dens rene form, men også analyse, kritik og redaktion med fokus på forskellige formidlinger og læsninger af litteratur – det er dermed den skriftlige proces, der er i centrum. Skriftligheden indbefatter både skønlitterære tekster, som dem Henfald udgiver, og kritiske, fortolkende tekster, som dem Littuna producerer. Umiddelbart synes der at være en modsætning mellem disse to typer af tekst og tilgange til litteraturen, men på mange måder er der også sammenhænge. Det er både sammenspillet og modsætningen, lighederne og forskellene mellem kritiske, analyserende og kunstneriske tekster som vi vil undersøge og fremvise i udstillingen: At man på den ene side bygger op og sammensætter, og på den anden side piller fra hinanden og opdeler i både den skønlitterære og den faglige proces, om end det foregår på hver sin måde – ikke mindst i selve skriveprocessen. Dét at skrive en faglig eller kritisk artikel kan dog også være en skønlitterær proces, ikke mindst når man som skribent forsøger at skrive levende og ramme tonen i det værk, man skriver om. På mange måder er det altså en ligeså kreativ proces at skrive kritisk eller analyserende som det er at skrive kunstnerisk og skønlitterært, fordi man som skribent videreformidler en andens – forfatterens, digterens eller det tekstlige jegs – indre, skabte verden. Hvor det i høj grad er en udpræget kreativ og udfordrende proces at formidle ens egen indre verden, stiller det at videreformidle en andens også nogle særlige krav til skribenten. Som skribent og anmelder må man være fintfølende og taktfuld overfor teksten og dens budskaber, men man må også holde teksten op imod et fagligt og teoretisk grundlag. Det faglige begrebsapparat man som kritisk og analytisk skribent har sig for øje, kan man som skønlitterær forfatter samtidigt også medtænke i sin skriveproces. Uanset hvilken genre, man skriver i, skal man være sig bevidst om sin læser – hvem tales der om og til? At skrive er udfordrende og ærefrygtindgydende, men det er også en stor og interessant fornøjelse for både skribenten med den faglige tilgang, og for forfatteren med den fiktionelle tilgang.

De to tilgange er indbyrdes afhængige af hinanden – uden skønlitteraturen ville der ikke være litteraturkritiske eller -analytiske tekster, ligesom de skønlitterære tekster ville nå ud til et væsentligt smallere publikum uden anmeldelser af og artikler om værkerne. Begge typer af tekster bevirker at litteraturen når ud og ind i bevidstheden. Således indgår skønlitteraturen og litteraturkritikken i et symbiotisk forhold snarere end et komplementært ét af slagsen.

Det er denne symbiose, med dens forskelle og ligheder, som vi forsøger at se nærmere på og udforske i vores udstilling, som i starten af december vil kulminere i et arrangement på Litteraturstedet. Vi ønsker med udstillingen at skabe et rum, hvor skønlitteratur, kritik, analyse og faglighed kan mødes og formidles, så litteraturen og dens verden kan spredes som ringe i vandet.