Social indignation i utopiske billeder

Social indignation i utopiske billeder

Social indignation i utopiske billeder

Anmeldelse af Skriftserie 3 udgivet af Forlaget Gladiator og Vestjyllands Højskole i forbindelse med Festival for ny dansk litteratur.

Anmeldt af Line Andersen

Foto: Bogens omslag / forlagetgladiator.dk

Vestjyllands højskole har de seneste to år afholdt Festival for ny dansk litteratur i samarbejde med forlaget Gladiator, hvor ny dansk litteratur hyldes. Hyldesten spredes udover en weekend i det vestjyske, hvor litteraturinteresserede får en unik mulighed for at møde de aktuelle forfattere og dermed lære deres litteratur at kende på nærmere hold. Som optakt til festivalen udgives en skriftserie, hvori de udvalgte skribenter får lov til at slå sig løs inden for et valgt tema. I år er ingen undtagelse, og vi på Littuna har fået lov til at anmelde Skriftserie 3, som knytter an til Vestjyllands Højskole og forlagets Gladiators tredje litteraturfestival, der afholdes den kommende weekend, d. 20.-22. marts.

 

Det overordnede tema for skriftserien er delt i to: social indignation og global opvarmning. Brede temaer, der gør det til en svær opgave at samle tyve uafhængige kunstneres bidrag, så det bliver sammenhængende. Fælles – som måske netop er nøgleordet i kompendiet – er overskriften for projektet: ”Billedmageri & Social indignation — Utopi & Politisk digtning”. Måske er det i virkeligheden, som kompendiets overskrift også foreslår, en utopi at samle et sådant kompendium og samtidigt forvente en rød tråd? Redaktionen skriver i forordet, at det netop er det, der er meningen med denne skriftserie; at springe genrerne, formerne og i stedet fokusere på det, vi glemmer at fokusere på – det fælles. Og netop ”det fælles” er med til at samle hver enkelt brik i kompendiet, så det bliver et fuldbyrdet puslespil.

 

Skriftserien behandler social indignation i forhold til transnational adoption, i forhold til psykisk syge og i forhold til alderdom. Maja Lee Langvads digt ”Grateful” beskriver, hvordan transnational adoption måske ikke er etisk korrekt. Jakob Skyggebjerg diskuterer normalitet i sit essay: ”Alle er psykisk syge” og Eva Iversens: ”Elise” beskriver på smukkeste og implicit kritiske vis, hvordan et menneske kan miste sin menneskelighed i en alderdom, der kan virke uendelig lang. Alle har de ”det svage menneske” som fællesnævner, men faktisk heller ikke andet end det.

 

Skriftserien behandler som nævnt også tematikken omkring global opvarmning. Dette ses blandt andet i Ida Marie Hedes uddrag: ”Olieret kærlighed”, hvor hun poetisk beskriver oliens betydning, men det optræder også i Josefine Klougarts ”Bølgerne”, hvor vandenergi bliver beskrevet på poetisk vis.

Lea Marie Løppenthins ”Trope-erindringer” er det eneste bidrag, der formår at sammenflette de to overordnede temaer. Her mødes de synlige miljømæssige problemer med den usynlige sociale indignation i en balanceret afstemning, der giver en tematisk ro til skriftserien, og netop får de mange forskellige brikker til at mødes i et symbiotisk sammenspil.

 

Skriftserien er et ambitiøst forsøg på at gøre social indignation fælles. Selvom kompendiet bliver en anelse rodet, delvist på baggrund af de mange indtryk, læseren skal være indstillet på at få, synes udgivelsen alligevel at lykkes: Skriftserie 3 skaber indignation. Den fremkalder fællesskabsfølelse og tager læseren i hånden på tur rundt i de forskellige utopier, hvert eneste kunststykke forsøger at fremskrive. Det er ikke meningen, at skriftserien skal læses hurtigt. Hvert enkelt bidrag skal have lov til at stadfæste sig – lade sit budskab folde sig ud. Som redaktionen skriver til sidst i forordet: ”For billederne er ikke naive, og de har ikke med inderliggørelse at gøre, tværtimod: de accelererer tanken og gør det muligt for os at gribe komplekse størrelser, som har hjemme i en social, politisk eller evt. økonomisk sfære. Ude i det fælles.” Og det er netop, hvad skriftserien kan: hjælpe læseren til at begribe de komplekse størrelser, så længe han/hun giver tankerne plads til at accelerere.

 

Information omkring arrangementet kan findes på Vestjyllands Højskoles hjemmeside: http://www.vestjyllandshojskole.dk/festival-for-ny-dansk-litteratur.html