Transparent overgangsdigtning

Transparent overgangsdigtning

Transparent overgangsdigtning

Anmeldelse af Hedvig Skjerdingstad: flyder i mig. Udgivet på Forlaget Korridor d. 10. september 2021. 

Anmeldt af Mathilde Bundgaard

Foto: Mathilde Bundgaard

Intet mindre end et kunstværk er min definition på Hedvig Skjerdingstads digtsamling flyder i mig. Den formår at kombinere ordkunst, grafisk og visuel kunnen med en materialebevidsthed, der tilsammen skaber et værk af unik karakter. flyder i mig hører til en af de mere interessante udgivelser, hvor form, indhold og visuelt udtryk spiller sammen om at skabe værket i helhed.

For et par uger siden lå der en bogpakke i min postkasse. Den indeholdt digterværket flyder i mig. Det var bundet ind i et slags omslag af samme halvtransparente materiale, kalkpapir, hvorpå det fremgik, at jeg modtog det nittende eksemplar ud af de i alt 200 trykte eksemplarer i første oplag. Jeg skubbede sirligt bogen ud af det etui-lignende omslag, hvormed en fin grålig forside, i noget der syner af genbrugspapir, dukker op. En tynd optegnet firkant skaber et grafisk rent udtryk kun ledsaget af titel, forfatternavn og forlag. Bagsiden fortæller med tre ord, værkets inddelinger: TILBLIVELSER, FORANDRING og RELATIONER. 

Kalkpapirets hemmelighed 

Skjerdingstad udfordrer den normative kronologiske vej gennem et værk. Især det gennemsigtige halvtransparente og lidt ru materiale som siderne er lavet af, skaber den væsentligste forskel fra andre værker. Det både udfordrede, forvirrede og forskønnede min læsning af værket, og ikke mindst skabte det en nysgerrighed og en undren. Disse semi-transparente sider gør det muligt at læse, det der står på den forreste side, skimte, det der står på den næste side, og ane, det der står på siden derefter. Dette giver et udtryk, hvor hver enkelt side har varierende ordsammensætninger og dermed flere betydninger. I første del af værket, TILBLIVELSER, kan et stykke læses på følgende tre måder:

mater/materie
mater/materie
det ukendte 
i min krop
mater/materie
det ukendte 
et landskab
i min krop
af væske 
og omformuleringer 

Foranderlighed og sammenhænge

flyder i mig handler om graviditet og moderskab – og netop de forskydninger, der opstår i værket, både mellem mor og barn, mellem krop og følelser, identitet og skabelse og ikke mindst mellem ord og bogværk. Opbrudte sætninger og løsrevne ord som ”du flyder i mig”, ”skabelsens præmis”, ”en ukendt længsel”, ”spejler mig i / et lillebitte ansigt” og ”sårbare sammen”, fortæller at moderskabet er det væsentligste omdrejningspunkt, men ikke det eneste omdrejningspunkt.

Et meta-værk

Selvom fødselstemaet er det primære, og overgangen fra kvinde til mor står som det mest centrale omdrejningspunkt i værket, bliver dette måske blot katalysatoren for Skjerdingstads egentlige vilje med værket; nemlig hendes tilgang til at kunne omgås universelle og generelle temaer, hvor fødslen kan forstås symbolsk som alt andet foranderligt; dét at skabe og blive skabt, om identitet og det at være til i verden. Værket kræver at blive taget imod med nysgerrige øjne, umiddelbarhed og vilje til at fortolke. 

Digtsamlingen skriver sig ind i en tid, hvor netop det at beskrive moderskabet kan kaldes en tendens, men flyder i mig gør det på sin egen måde. En måde hvorpå det ikke er den centrale tematik, men blot en enkelt af de mange fortolkningsmuligheder, der er at grave frem i værket.

flyder i mig anbefales mere som et lille stykke ordkunst end som en klassisk litterær oplevelse. Det opløste sprog og de løsrevne ord skaber sammen med værkets designmæssige greb en ny litterær oplevelse, hvilket går fint i tråd med hele værkets overordnede ide om skabelse og foranderlighed. Derved fortæller selve værket som værk den samme historie, som betydningen af værkets indhold, nemlig at der er skabt et kunstværk, hvor modtageren selv er med til at skabe betydningen gennem teksten, og herved får lov til at være evigt foranderligt grundet kalkpapirets halvtransparens. 

1 comment so far

Littuna anbefaler: De bedste bøger vi har anmeldt i 2021 • Littuna.nu Posted on 10:04 pm - dec 21, 2021

[…] Transparent overgangsdigtning […]