Når man skaber små litterære rystelser

Reportage fra ”Det fiktive frastødendes fascination”: Mads Peder Lau Pedersen, Ursula Scavenius og Henrik Lübker i samtale omkring den groteske litteratur til Vild med ORD – Aarhus Litteraturfestival på Dokk1, Aarhus, d. 21. maj 2017

Af Anne Sophie Parsons

Fotograf: Anne Sophie Parsons

Det frastødende i litteraturen bliver ved med at fascinere os som læsere. Mens genrens indhold burde skubbe os væk med sine ubehagelige skildringer, drager det os i stedet for ind igen og igen for at vi kan være vidne til scener af tvivlsom karakter.  Dette var udgangspunktet for samtalen som de tre litterære f’er – forlægger Mads Peder Lau Pedersen, forfatter Ursula Scavenius og fagperson i form af museumsinspektør Henrik Lübker – deltog i dette års Vild med ORD hvor den frastødende og groteske litteraturs fascinationskraft blev diskuteret.

Continue Reading

Strofer fra selvmordets rand

Reportage fra ”På kanten af livet”: Caspar Eric i samtale med Jes Stein Pedersen til Vild med ORD – Aarhus Litteraturfestival på Dokk1 Aarhus, d. 21. maj 2017

Af Anne Sophie Parsons

Vild med ORD udfoldede sig for niende år i træk under den tematiske fane ”På Kanten”. Temaets potentiale som grænseoverskridende manifesterede sig i ét af festivalens sidste programpunkter, da forfatter Caspar Eric i samtale med kultur- og litteraturredaktør på Politiken, Jes Stein Pedersen, fik sat ord på de udsattes fraværende litterære stemme i samfundet. Også spørgsmålet om sprogets afmagt og poesiens rolle i nutidens verden blev italesat igennem Caspar Eric’s nye selvmordsdigtsamling Avatar.

Continue Reading

Juleaften serveret med barndomstraumer og brandy

Anbefaling af Anne Sextons julerære digt: “Christmas Eve” (1963)

Af Anne Sophie Parsons

Foto: Bogens omslag / openroadmedia.com

Julen er for de fleste lig med fedende flæskesteg og gebommerlig gaveindpakning – alt sammen nydt i familiens skød. Denne specifikke skildring af idylisk sammenkomst findes der dog også kontrære litterære bud på i den anden skildringsmæssige grøft. Et eksempel er digtet ”Christmas Eve” af Anne Sexton fra digtsamlingen Live or Die (1966), som indbragte forfatteren Pulitzerprisen samme år. Fremfor at være en fejring af den kolde højtids særegne stemning , er ”Christmas Eve” snarere den tekstlige manifestation af alle familiefejder og skuffelser, som Sexton lader vise sit grimme ansigt i stearinlysets skær.

Continue Reading

Skønheden i alt

Anmeldelse af Andreas Pedersen: Fryden, udgivet på Forlaget Gladiator, d. 27. oktober 2016

Anmeldt af Anne Sophie Parsons

Foto: Bogens omslag / forlagetgladiator.dk

Andreas Pedersen debuterer med en digtsamling som ønsker det gode. Den ønsker at finde og omfavne de skrøbelige, flygtige momenter hvor verdens skønhed skinner igennem. Fryden er nemlig en hyldest til forbindelserne mellem mennesker i de små øjeblikke i livet. De digteriske brudstykker udgør en billedlig mosaik, der fremmaler et positivt blik på den nutidige verden.

Continue Reading

Udyr eller Mand – eller en Blanding?

Litterær artikel om det postmoderne eventyrs mørkeside i Cecilie Linds digt ”mandikatastrofelys” fra tidsskriftet Henfald 1/2016

Af Anne Sophie Parsons

Foto: forlagetgladiator.dk / Fotograf: Sofie Amalie Klougart

Persongalleriet i eventyret som genre er for så vidt præget af distinkte, fastlagte roller, som opfyldes af arketyper. God og ond er modpoler og på denne skala imellem de to punkter falder prinsen, prinsessen og udyret på hver deres respektive pladser. Disse givne roller kan dog sløres, og byde på mere komplekse, sammensatte karakterer, som ses i Cecilie Linds digt, ”mandikatastrofelys”.

Continue Reading