Tag Marie Marcussen Lerche

Hvem var ellers med på beatet? #1

Litterær artikel om kvinderne i beatgenerationen set i forhold til den amerikanske second wave-feminisme

Af Marie Marcussen Lerche

For de fleste litteraturinteresserede vil Allen Ginsbergs kontroversielle langdigt “Howl” (1956) være indbegrebet af den amerikanske Beat Generation. “Howl” er sammen med Jack Kerouacs On the Road (1957) og William S. Burroughs Naked Lunch (1959) blevet kanoniseret som beat-litteraturens hovedværker. Det var da også med dem, at beat-fænomenet fik sin offentlige opblomstring i slutningen af 1950‘erne og begyndelsen af 1960‘erne – men det var først langt senere, at litteraturkritikken for alvor begyndte at stille det spørgsmål, som også er udgangspunktet for denne artikel: Hvor er de kvindelige beat-forfattere i den efterhånden etablerede beat-kanon?

Continue reading

To konceptuelle kortromaner i én

Anbefaling af Dorthe Nors: Det var så den vinter, udgivet på Gyldendal d. 15. juni 2016

Af Marie Marcussen Lerche

Foto: Bogens omslag / gyldendal.dk

Det var så den vinter er en samlet udgivelse af Dorthe Nors’ to kortromaner Dage (2010) og Minna mangler et øvelokale (2013). Det er også en samling af to konceptuelle og formelle tekster, der ganske spidsfindigt og elegant udfordrer normen for den gængse prosatekst. Ikke mindst indeholder samlingen to fortællinger, der hver for sig – men bestemt også i samspil – viser sig at udtrykke en hel del mere, end man måske umiddelbart forventer af den visuelle ordknaphed på bogens sider.

Continue reading

Mellem automat og menneske

Anmeldelse af Cathrine Knudsen: Manuel, udgivet på Gyldendal d. 17. marts 2016

Anmeldt af Marie Marcussen Lerche

Foto: Bogens omslag / gyldendal.dk

Ikke-steder, resttanker og såkaldte omsorgsrobotter er blandt de fascinerende emner, der granskes i norske Cathrine Knudsens poetiske og nærværende roman Manuel. Det er hovedpersonen Cara, der fører pennen, og i en sammensat strøm af barndomserindringer, voksenbetragtninger og ufiltreret selvindsigt formidler hun en række tankevækkende livspræmisser.

Continue reading

En fortælling om drømme, uvished og håb

Anmeldelse af Anthony Doerr: Noget om Grace, udgivet på Politikens Forlag d. 18. februar 2016

Anmeldt af Marie Marcussen Lerche

Foto: Bogens omslag / politikensforlag.dk

Drømme kan være nattesøvnens legeplads, forhåbninger om fremtidens muligheder eller måske endda forestillinger om en ubetinget kærlighed – også for hovedpersonen i Noget om Grace, den amerikanske mand David Winkler. Men Winkler drømmer også om hændelser, udfald og ulykker, før de finder sted, og da han en nat ser sin nyfødte datter, Grace, drukne under en voldsom oversvømmelse, må han træffe en drastisk beslutning, der måske kan trodse drømmevarslernes determinisme og redde Graces liv –men uden han selv kan forblive en del af det.

Continue reading