Metaforen; æstetisk, praktisk, skør

Litterær artikel om metaforens mange funktioner i litteraturen

Af Sophie Dolmer

Metaforen er en gammel ven. Vi kender den fra de romantiske digte, hvor kvinden er en nyudsprungen rose og træer kan ånde med inspirationens friske brise. Men metaforen kan meget mere end det; den kan æstetisere indvoldene på en hest, huske mennesket på sin egen eksistens og skabe den afgørende sammenhæng i en tekst. En sammenhæng, der er så grundlæggende for vores måde at tænke på, at vi netop ikke tænker over den. Hermed en lille indføring i bare tre sider af den mangefarvede, multifunktionelle metafor, og hvordan den tager sig ud i  værket Kongens fald.

Continue reading

Når nøgenhed bliver en rustning

Anmeldelse af Susan Simonsen: Det underdanige og det magtfulde, udgivet på Forlaget Gladiator d. 9. februar 2017.

Anmeldt af Sophie Dolmer

Fotograf: Sophie Dolmer

Jeg føler magtesløshed over for dette system, fuldkommen magtesløshed.” Sådan skriver Susan Simonsen i essaysamlingen Det underdanige og det magtfulde: resultatet af flere års undertrykkelse af forfatterens vigtigste værdier, da hun er i praktik og studentermedhjælper på Christiansborg; demokratiets (påståede) hovedsæde, der ved bogens slutning må ømme sig efter en ordentlig verbal lussing. Her vender Simonsen endelig sin magtesløshed og bruger den som sin styrke.

Continue reading

Når del bliver til helhed – og oprør bliver til fred

Anmeldelse af Steinar Opstad: Arbeid og drøm – dikt 1996–2016, udgivet på Kolon Forlag 2016

Anmeldt af Sophie Dolmer

Fotograf: Sophie Dolmer

I Steinar Opstads Arbeid og drøm – dikt 1996–2016 fordøjer læseren en digters følelsesliv og dets udvikling over tyve år. Opstad jonglerer med dybe tanker og forvitrede erindringer, så det er svært at undgå skeløjethed overfor det tunge følelsesbombardement. Det er først med de sidste digtsamlingers mangeårige livserfaring, at en større klarhed opstår; delene samles til et hele og læseren bliver vidne til et menneskes liv, og det på godt og på ondt.

Continue reading

Fyret el-montør når nye højder

Anmeldelse af Jens Blendstrup: Slagterkoner og bagerenker, udgivet på Samleren/Rosinante og co. d.14. oktober 2016

Skrevet af Sophie Dolmer

Foto: Bogens omslag / rosinante-co.dk

Jens Blendstrups Slagterkoner og bagerenker simrer i en suppe af uigennemtrængelig humor, der er så gal og genial, at den formår at sløre fortællingen, som ikke blot er tragisk, men endogså realistisk; bogen forholder sig til sin samtid og zoomer ind på et reelt scenarie, der er blevet skubbet ud i margenen af samfundets problemer. Det er derfor i den reneste naivitet, at læseren gebærder sig igennem bogen i troen på, at en hæderlig og elskværdig mand næppe når dybere ud end til sin navle – og det er hér, du bliver snydt.

Continue reading

Lynene slår også ned i Danmark

Litterær artikel om Victor Boy Lindholms ”Dag 1” fra tidsskriftet Henfald 1/2016

Af Sophie Dolmer

Ved havet sidder jeget og betragter saltkorn på den bænk, han sidder på, og de lyn, som slår ned i vandets overflade. Det er i et forsøg på at søge ly fra verdens elendigheder, at jeget er draget hertil. Hans tanker pendulerer mellem det nære og det fjerne, det smukke og det grusomme, jeget og alle de andre. Dette er et digt om det lille individ, der fra sit lands trygge rammer skuer ud i horisonten, hvor han ser, at dét, som før var på afstand, kommer nærmere. Han ser en flygtningekrise, hvor et menneske som ham selv bliver mødt af racisme forklædt som nationalisme, der ”skubber ham ud på havet igen/sammen med hans familie”.

Continue reading